Product & Service

Service

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
(PRODUCT CONSULTANT)

บริการให้คำแนะนำและปรึกษาแบบครบวงจรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถุงพลาสติกฟิล์มหดให้เหมาะกับบรรจุภัณฑ์ของคุณอย่างคุ้มค่าและคุ้มราคา 

บริการแพ็คสินค้า
(PACKING SERVICE)

บริการแพ็คสินค้าด้วยถุงพลาสติกฟิล์มหด สำหรับลูกค้าที่ต้องการให้แพ็คสินค้า และจัดส่งถึงที่