เครื่องอบพลาสติกฟิล์มหด(SHRINK MACHINES)

เครื่องอบพลาสติกฟิล์มหด สำหรับการอบจำนวนมาก เพื่อความรวดเร็ว ประหยัดเวลา สามารถเเพ็คได้อย่างต่อเนื่องและจำนวนมากในทีเดียว