พลาสติกฟิล์มหดสำหรับรัดฝาบรรจุภัณฑ์ (SHRINK CAP SEAL)

พลาสติกฟิล์มหดสำหรับรัดฝาขวด ฝาถัง ยาหม่อง หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทตลับ