พลาสติกฟิล์มหดสำหรับแพ็ค (SHRINK FILM FOR PACKING)

พลาสติกฟิล์มหดสำหรับแพ็คโหล แพ็คครึ่งโหล หรือแพ็คชิ้นเดียวสามารถผลิตได้ทั้งแบบใส ขุ่น สี หรือพิมพ์สีตามแบบ