ฉลากฟิล์มหด (SHRINK LABEL)

ฉลากพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์ อาทิ น้ำดื่ม ขวดเครื่องปรุง บรรจุภัณฑ์ประเภทขวด ตลับ สามารถผลิตได้ทั้งแบบใส ขุ่น หรือพิมพ์สีตามแบบ